Wat gebruiken we?

Visualisatie
Wij combineren beproefde leermethodes voor gedragsvernieuwing met innovatieve ideeën voor de concrete invulling. We maken daarbij graag gebruik van maatwerk beeldend materiaal, zoals films, foto’s en posters. Zo kunnen we ondernemers en leidinggevenden helpen om hun team  strategische thema's op een leuke, verrassende manier eigen te maken.

Strategie in woord en beeld:
Het hart van de bedrijfsstrategie in beeld wordt gevormd door themamateriaal met daarop photo stories. Die geven de mogelijkheid de strategie ten aanzien van bijvoorbeeld alle aspecten van klantencontact per thema weer te geven in herkenbare klantsituaties. Door die actief te bespreken met de medewerkers worden die vertaald naar het gedrag op de werkvloer. Daar zullen veel contactmomenten voor nodig zijn. Wanneer tijdens die contactmomenten steeds een ander aspect van het klantencontact besproken wordt, wordt dat als meer zinvol ervaren. De gewenste klantbenadering is immers in de loop der jaren veranderd. Bovendien wordt er vanuit tal van andere invalshoeken continu aandacht gevraagd voor andere bedrijfsprocessen. Ook belangrijke processen, waar ook nog een natuurlijke druk bij gevoeld wordt vanwege bijbehorende deadlines. Om gedrags-vernieuwing door te voeren op het gebied van klantencontact is het dus noodzakelijk daar ook regelmatig aandacht voor te vragen en te krijgen. 


Blended Learning

Mandev ontwikkelt en implementeert op maat 'blended learning' programma's voor alle medewerkers. 'Blended learning' is een combinatie van e-learning en face to face vaardigheidstraining. In e-learning modules leren medewerkers interactief met behulp van o.a. games, polls en oefeningen en worden zij voorbereid op de face to face vaardigheidstraining waarin de meest pittige vaardigheden worden getraind.


Monitoring

Op een overzichtelijk dashboard zijn de individuele ontwikkelingen van medewerkers continu zichtbaar en beschikbaar voor voortgang, ontwikkelgesprekken en coaching voor geautoriseerd management.Wat doen we?


Hoe doen we dat?


Wat bereiken we?


E-mailen
Bellen
LinkedIn