Wat bereiken we?

Meer focus op de klant

De juiste strategie van uw organisatie bepalen is een belangrijke stap. Zeker zo belangrijk is het deze strategie te vertalen in woord en daad van uw medewerkers. Alleen dan is uw strategie zichtbaar voor uw klanten.

Meer concurrentiekracht
Markten veranderen, klanten veranderen, uw concurrentie beweegt mee. Goed kijken naar uw concurrenten is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het ontwikkelen van onderscheidend vermogen vanuit uw eigen kracht.

Betere service
Hoe doe ik het beter dan mijn concurrent? Het belang van service zal de komende  jaren naar algemene verwachting gaan toenemen. Bijna alle branches worden dienstverlening. Het serviceniveau en de klantgerichtheid van de mensen, die in uw organisatie in- en extern klantencontact hebben, worden van doorslaggevend belang.

Meer voorbeeld gedrag
Iedere manager weet dat voorbeeldgedrag het meest effectieve managementinstrument is. Mandev helpt u en uw managers bij het initiëren van het gewenste gedrag en helpt u bij het coachen van uw medewerkers.

Beter samenwerken
Interne politiek en verkokering vormen in veel grote(re) organisaties een bijna vaststaand probleem. Toch weet iedereen dat het succes van organisaties voortkomt uit sterk teamwork. Mandev helpt u de verschillende groepen medewerkers / afdelingen in uw organisatie beter te laten samenwerken.

Meer omzet
'At the end of the day' draait het om klanttevredenheid, vaak vertaald in omzet. Daarnaast is ook de kwaliteit van die omzet van belang: wat verdienen we aan wie en waarom?


Wat doen we?


Hoe doen we dat?


Wat gebruiken we?


E-mailen
Bellen
LinkedIn