Hoe doen we dat?

Om uw strategische keuzes 'in actie' te brengen heeft Mandev een unieke en effectieve methode ontwikkeld met organisatiebrede programma’s. Deze brede ondersteuning van Mandev 'wordt ingevuld aan de hand van het Knoster Model’.

Mandev methode
De basis van onze methode is 'Behaviour Modelling, Model Banduro', ofwel 'goed voorbeeld doet goed volgen'. Daarom kennen veel van onze programma’s een train-de-trainer aanpak, zodat de direct leidinggevende wordt ontwikkeld zodanig dat de organisatie zich zelf het programma eigen maakt.

Thematisch

Onze aanpak kenmerkt zich door een thematische insteek. Medewerkers worden door hun leidinggevenden in een vast ritme van bijeenkomsten met (team) afspraken, oefeningen in de praktijk en korte gesprekken het gewenste gedrag stukje voor stukje eigen gemaakt. Dit alles ondersteund met diverse hulpmiddelen.

Gestructureerd

Mandev onderscheidt zich door een gestructureerde aanpak, waarbij de aandacht voor de mensen op 'de werkvloer' centraal staat. Door de direct leidinggevenden te ondersteunen, in het proces te betrekken en een belangrijke rol te geven in de trainingen en de workshops zien we dat veranderingsprogramma's goed 'landen', en dat gedragsveranderingen zich echt verankeren in het dagelijkse werk.


Wat doen we?


Wat gebruiken we?


Wat bereiken we?


E-mailen
Bellen
LinkedIn