Privacy statement Mandev Benelux B.V.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Mandev Benelux B.V. omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via opdrachtgevers verkrijgt. Mandev Benelux is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Mandev Benelux vindt het dan ook belangrijk om de privacy te beschermen. Voor de uitvoering in opdracht van haar opdrachtgevers van haar dienst verlenende activiteiten verzamelt Mandev Benelux persoonlijke informatie maar ook bedrijfsgegevens.


Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast geven we aan hoe u ervoor kunt zorgen dat al uw bedrijfsinformatie en persoonsgegevens kunnen worden gewist in onze bestanden. Zo heeft u volledig inzicht hoe wij te werk gaan.


Voor de bescherming van zowel de persoonlijke gegevens van  (voormalig-) klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden alle gegevens altijd vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mandev Benelux houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wettelijk kader geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.


Door ons verzamelde gegevens
Gegevens organisatie: bedrijfsnaam Contactgegevens:

  • naam, 
  • telefoon
  • e-mail.


Welke persoonsgegevens worden door Mandev Benelux verzameld?
Ten behoeve van de uitvoering van organisatie interventies, trainingen en technisch- en functioneel beheer van digitale diensten worden de volgende gegevens verzameld:

  • Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
  • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail, functie, (eventueel) cv’s en profielen.


Bij een bezoek aan onze website worden de volgende gegevens verzameld:
Deze website maakt gebruikt van Google Universal Analytics (hierna: Google Analytics). Google Analytics zal gegevens analyseren om ons te helpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren. Wilt u niet dat Google Analytics u gegevens opslaat? Dit kun je uitzetten via de volgende link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Ons gebruik van verzamelde gegevens bij gebruik van onze diensten:

Wanneer u u aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mandev Benelux of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, wordt dit bericht bewaard. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mandev Benelux of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is mede afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Mandev Benelux website.  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Hoe kan u ervoor zorgen dat Mandev Benelux alle persoonsgegevens met betrekking tot uw organisatie worden gewist uit de bestanden van Mandev Benelux?
Door een mail te sturen naar info@mandev.nl met de vermelding welke gegevens u wenst te laten wissen in de bestanden van Mandev Benelux. Wij gaan na of en in hoeverre de gegevens voor ons nog noodzakelijk zijn voor onze  bedrijfsuitoefening, of en in hoeverre wij een juridische plicht hebben deze gegevens te bewaren en of bewaren noodzakelijk is in het kader van de belangen van uw organisatie. Terugkoppeling op het verzoek vindt plaats binnen vier weken.


Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens

Uw organisatie als betrokkene heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw organisatie persoonsgegevens. Dit recht staat beschreven in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens dan moet Mandev Benelux daarmee stoppen, tenzij Mandev Benelux dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen van de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy- beleid, kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op onze website, www. mandev.nl kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.


Mandev Benelux B.V.
Rijnzathe 12-E
3454 PV De Meern
T 085 - 00 41 090
E info@mandev.nl
I www.mandev.nl
E-mailen
Bellen
LinkedIn